top of page
sl1.jpg
ailevebosanmahukuku.jpg

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Aile Hukuku ve Boşanma alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

iş avukatı.jpg

İŞ HUKUKU

İş Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

168.png

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

asdasasdsad.jpg

İCRA - İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

sig.png

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

idarehukuku.jpg

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar hakkında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

GEBZE ERDİN HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Avukatlık Mesleği İlkelerimiz

Mesleki bilgi ve tecrübeye önem veren ve şu ana kadar hiçbir mesleki hatası bulunmayan Gebze'de Avukat Serpil Erdin Özdemir tarafından kurulan hukuk büromuz; müvekkillerimize kusursuz bir avukatlık hizmeti vermeye devam etmek adına mesleki sorumluluk sigortası ile yaptığımız tüm iş ve işlemleri sigorta güvencesi ile koruma altında tutmaktadır.

Müvekkillerimizi hukuki süreçler ve davaların seyri konusunda sürekli olarak bilgilendirmek ve gelişmeleri anında haber vermek Gebze hukuk büromuzun önem verdiği bir çalışma prensibidir.

Hizmet Tanımı

Kocaeli Avukat, İstanbul Avukat, Kocaeli Avukat, İzmit Ceza Avukatı, Kocaeli Ceza Avukatı, Kocaeli Boşanma Avukatı, Gölcük Boşanma Avukatı, İzmit Kira Avukatı, Kocaeli Kira Avukatı, İzmit Değer Kaybı Avukatı, Değer Kaybı Avukatı, İzmit Trafik Kazası Avukatı, Kocaeli Trafik Kazası Avukatı, İzmit Tüketici Avukatı, Kocaeli Tüketici Avukatı, Kocaeli Sigorta Avukatı, Sigorta Hukuku, Aile Hukuku, Gölcük İcra Avukatı, İzmit İcra Avukatı Kocaeli Boşanma Avukatı, Kocaeli Aile Avukatı, Kocaeli Miras Avukatı, Kocaeli İcra ve İflas Hukuku, Tazminat Davaları, Kocaeli Gayrimenkul Avukatı, Tazminat Avukatı, Kocaeli Şirket Avukatı, Kocaeli Arabuluculuk, İstanbul İş Hukuku, İstanbul İş Davaları, Uzman İstanbul  Arabulucu, İstanbul İş Hukuku Uzman Arabulucu, İstanbul Ticaret Hukuku, Uzman Gebze Arabulucu, İstanbul Sağlık Hukuku Uzman Arabulucu, Tüketici Hukuku Uzman Arabulucu, Gebze Sigorta Hukuku Uzman Arabuluculuk, İhtiyari Arabuluculuk, Gebze Avukatlık alanlarında hizmet vermekteyiz.

FAYDALI BİLGİLER

Avukatın Amacı Nedir?

Avukatın amacının davasını kazanmak olduğu aşikârdır. Ancak avukatların kazanmak için her türlü aracı kullanmaları meşru değildir. Aslında başarılı olarak nitelendirilebilecek avukat bir davada savunma yaparken aynı zamanda müvekkilinin menfaatini korumak için bildiği bütün taktik ve teknikleri kullanan ve sadece hukuk kurallarını değil, etik ilkelerini, sağduyuyu ve kamu yararını da orantılı bir şekilde gözeten kişidir.

Türk Avukatlık Hukuku’nda Avukatlığın Amacı Nedir?

4667 sayılı kanunun 2. maddesi ile değişik 2 maddesinin 1. Fıkrasında; "Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır" diye tanımladıktan sonra (aynı hükmün 2. Fıkrasında) "Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder" şeklinde belirtmiştir.

Buradan da gördüğümüz üzere, Türk hukukunda avukatlığın amacı betimlenirken işin kamusal bir hizmet olması, adaletin sağlanması öne çıkartılmıştır ve yasa koyucu işin manevi ve etik boyutunun da altını çizmeye gayret etmiştir. Bu yüzden de aynı kanunun 34. Maddesi’nde avukatların hak ve ödevlerinin kapsamının etik boyutlarını da katarak belirtilme gereği duyulmuştur. Bu maddeye göre avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmektedir. Bunların belirlenmesi için de Meslek Kuralları ihdas edilmiştir. Meslek Kuralları deyimi ilk defa 1136 sayılı yasa ile hukukumuza girmiş olup yasanın 110. Maddesinin 16. Bendinde “uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek” görevi Türkiye Barolar Birliği’ne verilmiştir. Meslek kurallarının kabul edildiği 1971 yılı Türkiye Barolar Birliği IV. Genel Kurulu Adana’da toplanmış ve bu kuralları ihdas ederken zamanın çeşitli uluslararası kaynağından yararlanmıştır.

bottom of page